People

Post Doctor

Name Prof. From To
Yixin Bian Jian Zhang 2017
Zhaowei Xu Mingsheng Ying 2017
Panpan Xu Wencheng Wang 2018
Ji Guan Mingsheng Ying 2018
Yan Zhang Naijun Zhan 2018
Xuekun Guo Hongan Wang 2018
Xu Xiong Naijun Zhan 2019